<p>W ramach rewitalizacji zorganizowano wiele bezpłatnych wydarzeń integracyjnych oraz szkoleń podnoszących kompetencje mieszkańców. Ich realizacja trwała do grudnia 2023 roku.</p> <p>Przeprowadzane przez nas działania wspomagały wprowadzanie nowych funkcji społecznych w wyremontowanych kamienicach:</p> <ul><li>Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 (Projekt 2);</li><li>Placówka opiekuńczo-wychowawcza, Świetlica Podwórkowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Północnej 23 (Projekt 4);</li><li>Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Wschodniej 35 oraz mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Zachodniej 56 (Projekt 4);</li><li>Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży oraz mieszkania chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Piotrkowskiej 115 (Projekt 5).</li></ul>