W ramach Zadania 1 przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia dla potencjalnych mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Zachodniej 56, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz mieszkania chronionego przy ul. Wschodniej 35, dedykowane osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Celem tych działań było wsparcie mieszkańców w adaptacji do nowego otoczenia oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania.

Zadanie 2 polegało na organizacji działań kulturalno-edukacyjnych w formie animacji dla potencjalnych mieszkańców mieszkań chronionych, mających na celu budowanie więzi sąsiedzkich między mieszkańcami obszaru Projektu 4 ROCŁ a przyszłymi lokatorami mieszkań chronionych. Zorganizowaliśmy 3-godzinne warsztaty kulturalno-edukacyjne oraz Spacer Sąsiedzki, wykorzystując refotografię. W sumie w działaniach wzięło udział około 60 osób.

Zadania te realizowane były na zlecenie Miasta Łodzi w ramach usługi na przeprowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych, wspierających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w odnowionych kamienicach przy ul. Wschodniej 35 (mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz ul. Zachodniej 56 (mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową).