<p>W kontekście remontu wspomnianej kamienicy, w ostatnich miesiącach podejmowaliśmy różnorodne inicjatywy mające na celu wspieranie wprowadzenia nowych funkcji.</p> <p>W ramach projektu, nawiązaliśmy partnerstwo z lokalnymi firmami z sektora IT, tworząc Partnerstwo Branżowe. Wspólnie zorganizowaliśmy dwa wydarzenia plenerowe, w których prezentowane były najnowsze technologie na specjalnie przygotowanych stoiskach, gromadząc ponad sto uczestników. Ponadto, przedstawiciele partnerstwa brali udział w konkursie na nazwę Centrum Aktywności Lokalnej, którego zwycięzcą została propozycja "Miejscówka Cyfrówka" - serdecznie gratulujemy!</p> <p>Kluczowym aspektem projektu było podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Łodzi. W związku z tym zorganizowaliśmy 12 różnorodnych szkoleń, obejmujących m.in. UX Design, GameDev, analitykę biznesową, programowanie, grafikę i inne, adresowane do osób dorosłych, dzieci, młodzieży oraz seniorów. Łącznie, przeprowadziliśmy ponad 400 godzin kursów, z których skorzystało ponad 60 uczestników.</p> <p>Dodatkowo, w ciągu ostatnich miesięcy zorganizowaliśmy serię spotkań z inspirującymi osobami z Łodzi oraz wyjścia z przewodnikiem do lokalnych instytucji kulturalnych. Te działania miały na celu integrację społeczności lokalnej, dostarczenie inspiracji oraz promocję nowej oferty kulturalnej miasta. Łącznie, zrealizowaliśmy 8 wydarzeń, w których uczestniczyło 150 osób.</p> <p>Wszystkie te działania zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, w ramach usługi polegającej na realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych, warsztatowych oraz animacyjnych, wspierających wprowadzenie nowej funkcji społecznej - Centrum Aktywności Lokalnej, zlokalizowanego w odnowionej kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 22."</p>